Maatwerk

Ieder kind leert op zijn eigen manier

Uitgaan van Mogelijkheden

Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen

Inclusie

Jij hoort erbij!

Corona maatregelen: update 26 Mei 2020

Omdat er dagelijks veel verandert hebben we voor de thuisbegeleiding hierbij ook een document bijgevoegd waarin u de huidige maatregelen en protocollen kunt nalezen. Ook begeleiden op afstand blijft mogelijk! In dit document staan ook de enkele van de meest gestelde vragen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.

 

2020 05 26 Protocol In Kader Covid Ouders
PDF – 90,0 KB 875 downloads

Huppeteam

 

Huppeteam biedt gespecialiseerde hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Downsyndroom in de leeftijd van 6 maanden tot en met 30 jaar en hun gezinnen. 

Huppeteam is een geregistreerde zorginstelling, die begeleidt op locatie in Oost-Brabant, West-Brabant en Zeeland. Dit doen we bij de kinderen thuis, binnen het onderwijs of als specialist als onderaannemer van andere zorgaanbieders. Vaak wordt onze zorg vergoed vanuit de Wlz of Jeugdwet.

 

Toegespitst op onze specialisatie werken wij vanuit de visie van professor Reuven Feuerstein en Pnina Klein. Dat betekent dus maatwerk, uitgaan van mogelijkheden, spelenderwijs leren en aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

 

Het belangrijkste doel is om de kinderen zoveel mogelijk vaardigheden en kennis mee te geven, zodat de kans op integratie in de maatschappij en zelfstandigheid op volwassen leeftijd wordt vergroot.

 

De hulp vanuit Huppeteam valt onder de vergoedingen via de Wet Langdurige Zorg (WLZ in de vorm van PGB) of JeugdWet (JW in de vorm van ZIN).

 

Dusse... Hup bij het TEAM!! Ook jij doet mee ...