Algemene informatie hulpverlening

Maatwerk

Ieder kind leert op zijn eigen manier

Uitgaan van Mogelijkheden

Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen

Inclusie

Jij hoort erbij!