Early intervention

 

Kinderen met Downsyndroom hebben in de meeste gevallen een lichte tot matige verstandelijke beperking. Hoe groot of hoe klein die beperking zal worden, is in de eerste jaren nog niet goed te voorspellen. Naast de aanleg van het kindje, hangt dit ook af van de mate waarin het kindje vanaf de geboorte in zijn ontwikkeling wordt gestimuleerd. Dit vroegtijdig ontwikkelingsgericht stimuleren noemen we Early intervention. 

 

Extra individuele aandacht is erg belangrijk omdat kinderen met Downsyndroom zich langzamer en op een specifieke manier ontwikkelen, zowel lichamelijk als mentaal. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met Downsyndroom zich gemiddeld gesproken beter ontwikkelen als zij al vanaf jonge leeftijd in de ontwikkeling worden gestimuleerd. Het Early intevrnetion programma helpt bij alle ontwikkelingsgebieden. Het programma kan al vanaf de geboorte worden ingezet.

 

Early Intervention wordt gebruikt voor kinderen van 0 t/m 5 jaar en is bewezen effectief. 

 

Het eerste early intervention programma was het Down's Syndrome Program van de Macquarie Universiteit, Australië.  Een praktische vertaling van dit Australische early intervention programma is in Nederland geproduceerd door de Stichting Downsyndroom.  Het resultaat is een gebruiksvriendelijke methode genaamd "Kleine stapjes" welke door professionals en door ouders zelf kan worden ingezet. En er is zelfs een app beschikbaar voor IOS apparaten! Klik hieronder voor de app. 

 

"Denken inhokjes beperkt je zicht".

 
Het programma Kleine Stapjes kan als vraagbaak om af en toe te gebruiken worden ingezet, maar leent zich er ook uitstekend voor om als stap-voor-stap handboek ingezet te worden. Het programma geeft inzicht in een ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt en geeft inzicht in wat de volgende stap in de ontwikkeling is en hoe daar aan gewerkt kan worden. Dit wordt heel nauwkeurig beschreven in de verschillende oefeningen.

In Kleine stapjes komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod:

  • Grove en fijne motoriek
  • Communicatie
  • Receptieve taal (begrip)
  • Persoonlijke en sociale vaardigheden
  • Tekenen - voorbereidend op het leren schrijven
  • Leren lezen om te leren praten
  • Tellen en cijfers

 

Uitgangspunten van Kleine Stapjes.

 

Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kind en hebben de meeste ervaring met hun kind. De ervaring en kennis van de ouders met en over hun kind is erg belangrijk.
De eerste levensjaren van het kind zijn erg belangrijk voor het leren.
Alle kinderen zijn in staat om te leren, het kind met een verstandelijke beperking leert waarschijnlijk langzamer, maar het kan leren.
Voor kinderen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om de vaardigheden te leren die ze nodig hebben bij het samen spelen, bij de communicatie met anderen, zodat ze kunnen integreren en deel kunnen nemen aan de samenleving.
Bekijk hier een stukje van de dvd 'Starting Up' waarin ouders van een kind met Downsyndroom vertellen waarom werken met het programma zo belangrijk voor hun kind is.

Het Early intervention programma is echter ook geschikt voor kinderen met allerlei andere ontwikkelingsachterstanden.

blazen ...

bouwen ...

grove motoriek ...