Selecteer een pagina

Inhalen van uitgevallen begeleidingsmomenten

Ja, hij is er! De Huppeteam Strippenkaart.
Hoe hard we het ook proberen tegen te gaan, er valt nu eenmaal weleens een begeleidingsmoment uit. Soms vanuit ons als Huppeteam, soms vanuit jullie als gezin. Voor alle partijen onhandig, maar zo gaat dat nu eenmaal.

Om ervoor te zorgen dat

  • jullie aanspraak kunnen houden op de uren zorg die beschikt zijn en
  • om ervoor te zorgen dat we duidelijk overzicht houden op deze uitgevallen en ingehaalde uren

is daar nu onze Strippenkaart!

Hoe werkt dit?
Wanneer er een begeleidingsmoment uitvalt, zetten wij deze op je digitale strippenkaart. Je ontvangt vervolgens hierover direct een mailtje met daarin een link naar je strippenkaart. Wanneer een begeleidingsmoment uitvalt wordt er per uur één strip afgestempeld. Je ziet online de datum van het uitgevallen moment. Per afgestempelde strip zie je rechts een tekstballonnetje. Wanneer je daarop drukt, zie je de reden van uitval vermeld en zodra het uitgevallen moment ingehaald is, zie je daar ook de datum van bij. De begeleidingsuren die uitvallen en te goed komen op de strippenkaart, worden gefactureerd op de datum van uitval.

Voorwaarden

Wanneer ontvang je wel of geen strip te goed?

  1. Uitval Huppeteam wanneer er geen vervanger beschikbaar is. WEL een strip tegoed
  2. Uitval Huppeteam wanneer er wel een vervanger* beschikbaar is, maar je daar geen gebruik van wil maken GEEN strip -> let op, het begeleidingsuur wordt wel gefactureerd.
  3. Uitval gezin wanneer je korter dan 24 uur tevoren afmeldt GEEN strip -> let op, begeleidingsuur wordt wel gefactureerd.
  4. Uitval gezin wanneer je langer dan 24 uur tevoren afmeldt WEL een strip tegoed.
  5. Schoolvakanties waarin je minder begeleiding wenst en je dit langer dan 24 uur tevoren bij je begeleidster aangeeft: WEL een strip tegoed.

Wat kan ik met dit tegoed?
Inhalen van de begeleidingsmomenten.

Gedurende het jaar zal er vanuit Huppeteam verschillend aanbod zijn om uren in te halen. Dit kan onder andere zijn door:

  • Jullie begeleidster die samen met jullie de agenda’s trekt en bekijkt of en waar er mogelijkheden zijn. Soms is het handig om een volledig uur extra te komen, maar soms is het fijner reeds ingeplande begeleidingsmomenten te verlengen met bijv 2x een half uur, of 4x een kwartier.
  • Aanbod van een vervangende begeleider. We weten dat dit niet altijd ideaal voelt, maar wij werken als een team. We overleggen veelvuldig en sparren met elkaar. Hierdoor is invallen geen enkel probleem. Onze ervaring is dat de kinderen zowel binnen onderwijs als binnen zorggroepen enorm veel verschillende gezichten zien en hier niet al te veel moeite mee hebben.
  • Gebruik te maken van het groepsaanbod Groeihelden.** of Expeditie WIJ Per uur dat je er gezellig bij bent, wordt er één strip verzilverd.

De strippen blijven 1 jaar na de uitval/stempeldatum geldig.
Na afloop van dit jaar vervalt het recht op inhalen.

*Vervangers: We streven ernaar om zoveel mogelijk dezelfde vervanger voor jullie in te zetten.
** Groeihelden. Nieuw groepsaanbod (in de schoolvakanties) per regio.