Vrienden van Huppetee

 

Huppeteamleden bieden al 10 jaar gespecialiseerde hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Downsyndroom en hun gezinnen. Begonnen onder de naam Huppetee!! wordt veel van de hulp vanuit Huppeteam vergoed via de (Wlz) Wet Langdurige Zorg of JW (JeugdWet). We hebben samen met de kinderen en gezinnen de laatste jaren veel plezier en belangrijker, uitstekende ontwikkelingsresultaten behaald.

Naast deze kindgebonden hulp blijkt er echter ook grote behoefte aan aanvullende informatie, bredere ondersteuning en activiteiten voor kinderen met downsyndroom en hun (toekomstige) gezinnen. Denk daarbij aan:
- bijeenkomsten en het aan elkaar koppelen van gezinnen en/of hulpverleners,
- gerichte additionele informatie voor professionals en gezinnen,
- het uitdragen van de opgebouwde kennis en expertise,
- het ontwikkelen van specifieke educatieve materialen.

 

Voor deze additionele activiteiten is geen budget beschikbaar en dat zal gezien het beleid van de overheid ook niet beter worden.
Om deze additionele activiteiten financieel te ondersteunen hebben de kinderen en hun families en vrienden daarom het initiatief genomen voor het opzetten van de Vrienden van Huppetee.

Vrienden van Huppetee is het steunplatform waar iedereen, vrienden, familie en iedereen die ons een warm hard toedraagt de extra activiteiten van Huppeteam financieel kan steunen. Deze activiteiten kunnen anders niet uitgevoerd worden. 

 

Wat gaan we met uw bijdrage doen?

Jaarlijks bekijkt een team van Huppetee!! welke activiteiten onze vrienden gaan ondersteunen. Vanzelfsprekend brengen we, indien gewenst, iedereen van de voortgang op de hoogte middels de nieuwsbrief, sociale media en onze website.
Uiteraard ontvangen we ook graag ideeën en suggesties voor nieuwe initiatieven.

Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de planning.

  • Uitbreiding van de (ontwikkeling van) educatieve materialen
  • Communicatie verbetering tussen hulpverleners
  • Inhoudelijke informatiebijeenkomsten voor ouders en hulpverleners

 

Uw bijdrage

Wij waarderen elke bijdrage, hoe klein ook!!

Uw bijdrage kunt over maken op

NL55 ABNA 0861 6422 28 t.n.v. Huppeteam onder vermelding van 'Bijdrage Vrienden van Huppetee!!'.

Als u dat liever wilt, kunnen wij u ook een link sturen (Tikkie) met een betaal verzoek.  U kunt op het toezeggingsdocument hieronder aangeven hoeveel en eventueel hoevaak u een bijdrage wil geven.

 

Vrienden van Huppeteam

Stuur mij een tikkie voor een bijdrage aan de Vrienden van Huppeteam
Uiteraard worden alle giften en bijbehorende uitgaven apart en transparant geregistreerd en beheerd door het bestuur en haar toezicht. Omdat we heel specifiek rondom onze activiteiten blijven werken en daar ook de focus op willen houden hebben we besloten geen ANBI-registratie aan te vragen.

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over Vrienden van Huppetee!!? Neem dan contact op via info@huppeteam.nl of Anne Hup, telefoon 0651530260.
Meer informatie en contactgegevens van Huppeteam kunt u vinden op www.huppeteam.nl.